Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

30. august

Winnie Johansen & Knud Johansen (47)

31. august

Christian Faurskov Berg (18)

2. september

Johannes Henrik Hansen (111)

5. september

Simon Steensen (45)

7. september

Aage Viggo Andersen (119)

8. september

Petra Nielsen & Karl Nielsen (88)

flere...

Stamskoven Pro ver. 3.93 (dec. 2011)   
Udviklet af Gehrcke.com   

Opdateringer

juni

Karen Iversen
Jørgen Iversen

juni

Svend Damgaard

maj

Martin Boesen Holm
John Preben Holm
Irene Holm
Kristian Holm Buch
Betina L. B. Holm
Morten Boesen Holm
Michael Holm
Clara K. H. Holm
Caroline Holm
Camilla K. H. Holm

august

Lise Rubek Hansen

flere...

Familien Iversen fra Uglerup Huse - Tuse Næs

Karen Kirstine og Lars Iversen samt deres 11 børns familier 
med 1.026 personer i Danmark, Frankrig, USA og England 


  

Mel.: Hils fra mig derhjemme


Under himlens klare blå, grøn og frodig Næsset lå,

boplads gennem tusind år, mellem fjorde blå.

Bakke, dal og dunkel skov, marker under bondens plov,

midt i "rækken" stedet lå, og her var slægtens rod.

I de lave stuer

var der liv og larm

altid barn i vuggen

og på moders arm,

der blev mange hænder

til de mange job

til at luge roer

til at vaske op.


Vejret skifter, tiden går, frem det myldrer år for år,

børn og grise, kalve gror, giver bedre kår.

Tæt på marken sæden gror, roe rækker som en snor,

neg i hove, køer på græs, et frodigt Tuse Næs.

Og i skolens stuer

Iversenske børn

møder nye pligter

tager deres tørn.

Under Attrups vinger

får de lært at se

fortids fagre riger

fremtids E D B.


Uden uro, uden jag, voksed´ unger dag for dag

voksed´ bort fra far og mor og hjemmets trygge tag.

Og i øst og syd og nord langt mod vest, hvor britten bor,

fandt de sig et egnet sted og stifted´ nye hjem.

Hils fra mig derhjemme

hils den blanke fjord

hylden, når den blomstrer

sommerblomsters flor,

og de kom tilbage

fler end de drog ud,

kom med børn og mage,

kom og bragte bud.


Budet går fra hånd til hånd, aldrig brister slægtens bånd,

gamle slipper, unge ta´r budet i sin hånd,

blir de glemt en skønne dag, lever under mange lag,

tråde som tilbage når et sted på Tuse Næs.

Hils de nye tider

hils de mange små

rollinger, som tumler,

hjælp dem at forstå,

lad dem aldrig glemme

tiden fra igår,

lad dem altid elske 

tiden, hvor de står. 

 

117 års søskende-historie

Fra den første datter blev født hos ægteparret Karen Kirstine og Lars Iversen i Uglerup Huse til den længstlevende døde i 2008, gik der 117 år. 

1.    Hanne Marie Schwedler 1891-1978.
Hun kom som ung pige til København, blev gift med Carl Schwedler og boede i Hvidovre. Hun boede hele sit voksne liv i København.
Efterkommere af Hanne Marie Iversen

2.    Marie Methine Pedersen 1893-1984.
Hun blev en af de første kvinder, der markere­de sig politisk i Holbæk. Hun blev valgt ind i byrådet i 1928 for Socialdemokratiet og blev senere viceborgmester. Hun var drevet af en trang til at hjælpe de svageste i samfundet.
Efterkommere af Methine Marie Iversen

3.    Laura Marie Johansen 1895-1983.
Efter moderens tidlige død tog Laura sin tørn med husførelsen for faderen og yngre søskende. Hun blev gift og flyttede til et husmandssted i Drusebjerg nær Svinninge og senere til en gård i Vallekilde.
Efterkommere af Laura Marie Iversen

4.    Hans Martin Iversen 1897-1986.
Han elskede at gå i Hørby Skole hos førstelærer Martin Attrup. Han boede hele sit voksne liv i England, hvor han gjorde karriere i bankverdener og som direktør for Danish Bacon Company's hovedafdeling i England. Han blev tildelt Ridder af Dannebrog-ordenen for sin indsats.
Efterkommere af Hans Martin Iversen

5.    Jens Karl Iversen 1900-1942.
Han fik tildelt et 10 tønder land statshusmands­brug på Fyn. Ud over landbrug interesserede han sig for skole, politik og bestyrelsesarbejde i husmandsforeningen og eksport­slagteriet. Han var også medlem af Statens Jordlovsudvalg. Højdepunktet var, da han blev formand for de fynske husmænd. Han gjorde sig gældende i Det Radikale Venstre.
Efterkommere af Jens Karl Iversen

6.    Viggo Lars Iversen 1902-1984.
Han kommislære i Hørby Brugsforening og derfra til Holbæk og Omegns Brugsforening og blev uddeler i brugsen i Nr. Jernløse i 1926. Andelsbevægelsen lå ham stærkt på sinde. Han var i mange år formand for bestyrelsen i Andelsbankens afdeling i Holbæk og var i nogle år næstformand i bankens hoved­bestyrelse.
Efterkommere af Lars Viggo Iversen

7.    Svend Iversen 1904-2008.
Han kom 16 år gammel til England på opfordring af broderen Hans, som var kommet derover otte år i forvejen. Storebror Hans betalte for Svends skolegang i to år. Han blev bankuddannet og var direktør for Danish Bacon Company i Exeter, Sydengland. Han døde som den sidste af de 11 søskende i år, 104 år gammel.
Efterkommere af Svend Iversen

8.    Martha Olsen 1906-1995.
Hun boede hele sit liv på Tuse Næs. Var gift med Christian Olsen, Kisserup. I hendes sidste år boede hun og broderen Henry, efter at de begge var blevet alene, i samme hus i Udby.
Efterkommere af Martha Iversen

9.    Anna Qvist 1908-1998.
Hun blev husbestyrerinde hos sin ældre bror Viggo, da han blev uddeler i Nr. Jernløse Brugsforening. Han var på det tidspunkt ugift. Det var i brugsen, Anna fandt sin kommis, Jacob, som hun blev gift med. De blev uddelerpar i brugsen i Verup ved Dianalund.
Efterkommere af Anna Iversen

10.  Henry Iversen 1909-2000.
Han kom ikke ud at tjene, men hjalp til hjemme, indtil han i 1935 overtog »Batterigård« i Bognæs. Han boede hele sit liv på Næsset og markerede sig i lokal­samfundet bl.a. som sognerådsformand i Udby Sogn. Sønnen Jørgen Damkjær Iversen overtog Batterigård, i 1978.
Efterkommere af Henry Iversen

11.  Hedvig Boesen 1912-2006.
Som den yngste af pigerne skulle hun blive hjemme for at holde hus for faderen. Siden kom hun til Nord­sjælland på et pensionat og derefter på Ollerup Gymnastikhøj­skole. Hun besøgte sine to brødre i England, og derpå rejste hun til Falster, hvor hun blev gift med Hans og blev gårdmandskone.
Efterkommere af Hedvig Iversen

 

De 10 mest brugte efternavn:
Iversen, Hansen, Nielsen, Pedersen, Andersen, Jensen, Larsen, Olsen, Egdal, Madsen  


Mest sete personer siden 1. juni 2016
Christen Christensen   7671   
Karen Lise Møller   6777   
Hedvig Boesen   6572   
Stine D. H. Larsen   5540   
Lone Damkjær Larsen   5448   
Mads D. H. Larsen   5414   
Sanne Nielsen   5382   
Simon Pedersen   5288   
Ida Damkjær Pedersen   5120   
Kirsten Nielsen   5102   
   


Senest fødte børn i familien

  

Ældste fødeår: 1737  
- albummet indeholder 1.026 personer, 43 historier og 141 billeder.


 Seneste opdateringer

   


Læs også om Sommerlandet på Marielyst

 

 

Billeder
Gitte & Hasse foto ved HønsehalsskovenMargaretHedvig Boesen 75 årIda Rubek TårstedMorten Holm