Efternavne Sogne
Fornavne Tidslinie

Kalender

1. august

Ester Adolfine Jørgensen (104)

5. august

Edel Brita Andersen (89)

19. august

Alice Margrethe Pedersen (73)

24. august

Jytte Blach Larsen (72)

26. august

Karina Margrethe Nielsen (48)
Peter Vilhelm Jensen (101)

flere...

Stamskoven Pro ver. 4.01 (nov. 2016)   
Udviklet af Gehrcke.com   

Opdateringer

marts

Anette Prip Holm
Morten Boesen Holm

januar

Rene Kenneth Bahn
Jan Kenneth Bahn
Maibrit Bahn

november

Hans Iver Boesen

juni

Karen Iversen
Jørgen Iversen

juni

Svend Damgaard

maj

Martin Boesen Holm
John Preben Holm

flere...

Familien Iversen fra Uglerup Huse - Tuse Næs

Karen Kirstine og Lars Iversen samt deres 11 børns familier 
med 1.024 personer i Danmark, Frankrig, USA og England 


 

 NB: Fredet gravminde nr. 3 på Gedser Kirkegård

 


Danmark, nu blunder den lyse nat

bag ved din seng, når du sover.

Gøgen kukker i skov og krat.

Vesterhavet og Kattegat

synger, imens det dugger,

sagte som sang ved vugger.


Danmark, du vågner med søer blå

mætte som moderøjne.

Alt, hvad i dine arme lå,

lader du solen skinne på

ser, hvor det yppigt glider,

frem af forgangne tider.


Lærker, som hopped af æg i vår

svinder i himlens stråler.

Tonerne ned med lyset går,

samme sang som i tusind år.

Lykken fra glemte gruber

klinger af unge struber.


Hyldene dufter i stuen ind

ude fra Danmarks haver.

Kornet modnes i sommervind

Hanegal over lyse sind

stiger bag gavl og grene,

hvæsset som kniv mod stene.


Køer og heste og får på græs

hen over brede agre,

åbne lader for fulde læs,

sejl, som stryger om klint og næs,

byger, som går og kommer, -

det er den danske sommer


Pigernes latter og lyse hår

leg, som får aldrig ende,

øjnene blå som vand i vår

mildt om et evigt Danmark spår

sol over grønne sletter

lykke og lyse nætter.

  

117 års søskende-historie

Fra den første datter blev født hos ægteparret Karen Kirstine og Lars Iversen i Uglerup Huse til den længstlevende døde i 2008, gik der 117 år. 

1.    Hanne Marie Schwedler 1891-1978.
Hun kom som ung pige til København, blev gift med Carl Schwedler og boede i Hvidovre. Hun boede hele sit voksne liv i København.
Efterkommere af Hanne Marie Iversen

2.    Marie Methine Pedersen 1893-1984.
Hun blev en af de første kvinder, der markere­de sig politisk i Holbæk. Hun blev valgt ind i byrådet i 1928 for Socialdemokratiet og blev senere viceborgmester. Hun var drevet af en trang til at hjælpe de svageste i samfundet.
Efterkommere af Methine Marie Iversen

3.    Laura Marie Johansen 1895-1983.
Efter moderens tidlige død tog Laura sin tørn med husførelsen for faderen og yngre søskende. Hun blev gift og flyttede til et husmandssted i Drusebjerg nær Svinninge og senere til en gård i Vallekilde.
Efterkommere af Laura Marie Iversen

4.    Hans Martin Iversen 1897-1986.
Han elskede at gå i Hørby Skole hos førstelærer Martin Attrup. Han boede hele sit voksne liv i England, hvor han gjorde karriere i bankverdener og som direktør for Danish Bacon Company's hovedafdeling i England. Han blev tildelt Ridder af Dannebrog-ordenen for sin indsats.
Efterkommere af Hans Martin Iversen

5.    Jens Karl Iversen 1900-1942.
Han fik tildelt et 10 tønder land statshusmands­brug på Fyn. Ud over landbrug interesserede han sig for skole, politik og bestyrelsesarbejde i husmandsforeningen og eksport­slagteriet. Han var også medlem af Statens Jordlovsudvalg. Højdepunktet var, da han blev formand for de fynske husmænd. Han gjorde sig gældende i Det Radikale Venstre.
Efterkommere af Jens Karl Iversen

6.    Viggo Lars Iversen 1902-1984.
Han kommislære i Hørby Brugsforening og derfra til Holbæk og Omegns Brugsforening og blev uddeler i brugsen i Nr. Jernløse i 1926. Andelsbevægelsen lå ham stærkt på sinde. Han var i mange år formand for bestyrelsen i Andelsbankens afdeling i Holbæk og var i nogle år næstformand i bankens hoved­bestyrelse.
Efterkommere af Lars Viggo Iversen

7.    Svend Iversen 1904-2008.
Han kom 16 år gammel til England på opfordring af broderen Hans, som var kommet derover otte år i forvejen. Storebror Hans betalte for Svends skolegang i to år. Han blev bankuddannet og var direktør for Danish Bacon Company i Exeter, Sydengland. Han døde som den sidste af de 11 søskende i år, 104 år gammel.
Efterkommere af Svend Iversen

8.    Martha Olsen 1906-1995.
Hun boede hele sit liv på Tuse Næs. Var gift med Christian Olsen, Kisserup. I hendes sidste år boede hun og broderen Henry, efter at de begge var blevet alene, i samme hus i Udby.
Efterkommere af Martha Iversen

9.    Anna Qvist 1908-1998.
Hun blev husbestyrerinde hos sin ældre bror Viggo, da han blev uddeler i Nr. Jernløse Brugsforening. Han var på det tidspunkt ugift. Det var i brugsen, Anna fandt sin kommis, Jacob, som hun blev gift med. De blev uddelerpar i brugsen i Verup ved Dianalund.
Efterkommere af Anna Iversen

10.  Henry Iversen 1909-2000.
Han kom ikke ud at tjene, men hjalp til hjemme, indtil han i 1935 overtog »Batterigård« i Bognæs. Han boede hele sit liv på Næsset og markerede sig i lokal­samfundet bl.a. som sognerådsformand i Udby Sogn. Sønnen Jørgen Damkjær Iversen overtog Batterigård, i 1978.
Efterkommere af Henry Iversen

11.  Hedvig Boesen 1912-2006.
Som den yngste af pigerne skulle hun blive hjemme for at holde hus for faderen. Siden kom hun til Nord­sjælland på et pensionat og derefter på Ollerup Gymnastikhøj­skole. Hun besøgte sine to brødre i England, og derpå rejste hun til Falster, hvor hun blev gift med Hans og blev gårdmandskone.
Efterkommere af Hedvig Iversen

 

 

De 10 mest brugte efternavn:
Iversen, Hansen, Nielsen, Pedersen, Andersen, Jensen, Larsen, Olsen, Egdal, Madsen  


Mest sete personer siden 1. maj 2017
Christen Christensen   9072   
Karen Lise Møller   8250   
Hedvig Boesen   7957   
Lone Damkjær Larsen   6598   
Stine D. H. Larsen   6398   
Sanne Nielsen   6388   
Mads D. H. Larsen   6369   
Kirsten Nielsen   6344   
Simon Pedersen   6128   
Ida Damkjær Pedersen   5913   
   


Senest fødte børn i familien

  

Ældste fødeår: 1737  
- albummet indeholder 1.024 personer, 43 historier og 142 billeder.


 Seneste opdateringer

   


25 besøgende lige nu

 

 

Billeder
EmmaLiseClaraClaraClara